Maatschap CHRONIKOS..... specialisten in de ouderenzorg.
 • Specialisten in de ouderenzorg..... - Maatschap CHRONIKOS -
  Specialisten in de ouderenzorg.....
 • Wij richten ons op kwetsbare ouderen en chronisch zieken ongeacht hun verblijfplaats...... - Maatschap CHRONIKOS -
  Wij richten ons op kwetsbare ouderen en chronisch zieken ongeacht hun verblijfplaats......
 • Ons doel is het behouden of bereiken van een zo optimaal mogelijk functioneren..... - Maatschap CHRONIKOS -
  Ons doel is het behouden of bereiken van een zo optimaal mogelijk functioneren.....
 • Wij gaan voor een zo best mogelijke kwaliteit van leven..... - Maatschap CHRONIKOS -
  Wij gaan voor een zo best mogelijke kwaliteit van leven.....
 • Wij hanteren een integrale, probleemgeoriënteerde methode van diagnostiek..... - Maatschap CHRONIKOS -
  Wij hanteren een integrale, probleemgeoriënteerde methode van diagnostiek.....
 • Wij intervenieren op het niveau van ziekten, ziektegevolgen en het zorgsysteem..... - Maatschap CHRONIKOS -
  Wij intervenieren op het niveau van ziekten, ziektegevolgen en het zorgsysteem.....
 • Kortom, wij zijn volop in ontwikkeling..... - Maatschap CHRONIKOS -
  Kortom, wij zijn volop in ontwikkeling.....

Maatschap CHRONIKOS

Specialisten in de ouderenzorg.....


Onze Maatschap.....

Maatschap CHRONIKOS bestaat uit een aantal ondernemende, zelfstandig werkende
specialisten ouderengeneeskunde en een ervaren arts ouderenzorg.
Wij werken op interim basis bij verschillende soorten zorgaanbieders.
Naast het werk als specialist ouderengeneeskunde in een verpleeghuis
vullen wij ook aanvullende opdrachten uit, bijvoorbeeld:

 • Taakherschikking / invoering werken met een verpleegkundig specialist of
  physician assistant / opleiden van een verpleegkundig specialist;
 • optreden als BOPZ-arts;
 • opleiden van een specialist ouderengeneeskunde.


 • Ook buiten het verpleeghuis zijn we actief, bijvoorbeeld:

 • Consulteren van huisartsen;
 • verrichten van werkzaamheden voor een GGZ-instelling;
 • advisering bij de oprichting van een zorghotel;
 • advisering over de organisatie van een behandeldienst;
 • ondersteuning bij de ontwikkeling van de functie "Behandeling" bij
  een thuiszorgorganisatie.


 • Maatschap CHRONIKOS werkt nauw samen met Chronikos BV.

  Recente opdrachten.....

 • Behandeling van cliënten in diverse verpleeghuizen (PG, somatiek, revalidatie,
  palliatieve zorg);
 • consultatie van huisartsen;
 • invoering werken met een verpleegkundig specialist in een verpleeghuis;
 • opleiden van een verpleegkundig specialist;
 • optreden als BOPZ-arts;
 • opleiden van een specialist ouderengeneeskunde;
 • verrichten van werkzaamheden voor een GGZ-instelling;
 • advisering bij de oprichting van een zorghotel;
 • uitvoeren van avond-nacht-weekenddiensten;
 • advisering over de organisatie van een behandeldienst;
 • ondersteuning bij de ontwikkeling van de functie Behandeling bij een
  thuiszorgorganisatie.
 • Onze Website.....


  Klik hier en maak onze Website uw startpagina.....